Phản hồi của bạn

Nạp tiền

QUY ĐỊNH HÌNH THỨC THANH TOÁN
Để kết thúc quá trình đặt hàng, quý khách thanh toán một khoản tiền đặt cọc trước cho Fastordertaobao.com để chúng tôi thực hiện giao dịch mua hàng theo yêu cầu trên đơn hàng.
- Số tiền đặt cọc trước bao gồm:
Tiền hàng: giá sản phẩm trên website đặt hàng Trung Quốc, số tiền này Fastordertaobao.com thu hộ cho nhà cung cấp.
Phí dịch vụ: là phí khách hàng trả cho Fastordertaobao.com để tiến hành thu mua theo đơn hàng đã đặt.


CÓ 2 HÌNH THỨC THANH TOÁN:
1. Thanh toán trực tiếp.
Khách hàng có thể đặt cọc trực tiếp tại địa chỉ:
Văn phòng Hà Nội
2. Chuyển khoản.
Nội dung chuyển khoản: NAP tentaikhoan sodienthoai
(Ví dụ: NAP tonynguyen 09999999999)
TECHCOMBANK AN TRỌNG CƯƠNG 19027927925024 Chi nhánh Hà Nội

BIDV  AN TRỌNG CƯƠNG 12110000483824 Chi nhánh Hà Nội