Phản hồi của bạn

Hướng dẫn cài đặt công cụ Order Taobao 1688 Tmall

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÔNG CỤ ĐẶT HÀNG
Công cụ Đặt hàng Fastordertaobao.com sẽ giúp bạn lên đơn hàng ngay khi đang duyệt sản phẩm trên giao diện của Taobao, 1688 hay Tmall trực tiếp mà không cần Copy thủ công qua Excel hay Email.
Ngoài việc giúp bạn nhanh chóng lên đơn hàng gửi cho Fastordertaobao.com. Công cụ đặt hàng giúp bạn lấy chính xác nhất 100% thông tin từ Website, ví dụ như Size, màu sắc do Ngôn ngữ tại các website là tiếng Trung.
Trước mắt, nếu bạn đã từng cài đặt công cụ đặt hàng nào đó trước đây, để đảm bảo hệ thống ổn định nhất, bạn hãy gỡ chúng đi trước.
Bước 1: Khách hàng truy cập vào website Fastordertaobao.com, ngay phần trang chủ, sẽ nhìn thấy công cụ đặt hàng.


Bước 2: Khách hàng nhấn vào nút "CHORME" màu cam, sau đó nhấn "Add to chorme" (thêm vào chorme)


Bước 3: Nhấn vào nút: "Add extension"- Thêm tiện ích để kết thúc quá trình cài đặt công cụ.